Nissoga logo
Ett naturnära bostadsområde
Stora Ursvik - En ny stadsdel i Sundbyberg.

Sundbyberg befinner sig mitt i en expansiv storstadsregion där efterfrågan på bostäder, arbetsplatser, ökad vägkapacitet och kollektivtrafik är stor.

Sundbybergs stad har därför, i samarbete med markägare inom området, planerat en ny stadsdel i Stora Ursvik. Fullt utbyggt omfattar projektet cirka 4500 bostäder och lika många arbetsplatser.

Besök Nissögas webbplats för att se plankartan i sin helhet!Eftersom många barnfamiljer flyttar till Ursvik ökar ständigt behovet av förskolor i området.och Brotorp Ursviksskolan är en kommunal förskola och skola som ligger centralt placerad i Ursvik.

I augusti 2008 startade Pysslingen förskolor och skolor AB sin verksamhet i Ursvik och Vittra öppnade förskola och skola i Brotorp. November 2009 invigs en kommunal förskola i Brotorp och i augusti 2010 invigs en ny kommunal förskola, Granatäpplet, på Milstensvägen i Ursvik.

Fler kommunala skolor kommer att starta i Ursvik från 2012 och framåt. Här byggs också sporthallar för skolorna och föreningslivet.

Idag är Ursvik ett känt och uppskattat motions- och rekreationsområde med löp- och skidspår, knattespår för de yngre, grillplatser och motionsgård.

Intill motionsområdet ligger också Igelbäckens naturreservat. Även inom områdena Ursvik och Brotorp bevaras och utvecklas grönytorna. Nya offentliga mötesplatser skapas bland annat i anslutning till det bibliotek som planeras i Ursvik.

Mötesplatserna ger möjlighet till möten mellan människor och blir platser där föreningslivet kan utvecklas.

I Ursvik kommer en hemtjänstlokal att finnas tidigast kring 2020.

Historia om Ursvik
Litla Utsvijk omtalas för första gången i skrift år 1347, då det nämns att en mindre utjord hade donerats till Storkyrkan.

Under medeltiden fanns fyra större bosättningar inom nuvarande Sundbyberg: Råsta, Lilla Ursvik, Stora Ursvik och Kymlinge.

Länsarkitekten Gunnar Wetterling upprättade år 1938 en byggnadsplan som i stort fortfarande gäller. Ett villasamhälle byggdes upp.

Än i dag domineras villastaden av 1940-talets kataloghus. Den kuperade terrängen bidrar till den livfulla och brokiga stadsbilden.Under bronsåldern var Ursvik en landtunga mellan två havsvikar; norra Igelbäcken dalgång och Fröfjärden.

Vägbeskrivning & karta
Gå till vanliga webb-startsidan

SMS:a dina frågor till styrelsen!